Etap: Wyszukiwanie w bazie
Formularz zgłoszenia recenzenta POIG umożliwia zgłoszenie własnej kandydatury jako potencjalnego recenzenta projektów nadsyłanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zgłoszenie składa się z 7-miu etapów, z których ostatni jest wydrukiem formularza.

Prosimy o podanie swojego PESEL-u i odszukanie się w Bazie Recenzentów i Bazie Nauka Polska
Prosimy o podanie typu i numeru dokumentu indetyfikacyjnego i wybranie przycisku 'Dalej'.
Jestem cudzoziemcem i nie posiadam numeru PESEL.
Dalej
Odszukaj się w bazie

Zaloguj się jeżeli posiadasz konto w systemie
Obsługi Strumieni Finansowania Nauki (OSF) lub Polish-Norwegian Research Fund (PNRF)
Login:
Hasło:

Zaloguj
 
Jeżeli nie pamiętasz hasła do systemu OSF / P-NRF, kliknij na ten link aby je przypomnieć.