Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
PO IG


UWAGA: Ten Generator przeznaczony jest TYLKO do rejestrowania i obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do MNiSW i NCBiR służy generator dostępny na stronie: osf.opi.org.pl

Załóż konto jako wnioskodawca.

Zaloguj się do systemu jako wnioskodawca.